Ρόδος

Φωτιά και ατσάλι στην άσκηση του στρατού στο πεδίο βολών Κατταβιάς από 8 έως 24 Απριλίου

1. Σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 95 ΑΔΤΕ, θα εκτελεστούν Βολές Βαρέων Όπλων ΠΖ και ΠΒ στις 8,10,14,15 και 16 Απρ 24, στο ΠΒ-Α «ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», όπως παρακάτω: α. Είδος Βολών Ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς β. Μέγιστο Βέλος Τροχιάς 8.000 πόδια (ο εναέριος χώρος άνωθεν του πεδίου βολής). γ. Χρονική Περίοδος Εκτέλεσης Βολών Από […]