Ετικέτα: ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για…