Ετικέτα: Υπο τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ το Λιμενικό έσωσε (122) άτομα