Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη
Παιδεία

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Τη χορήγηση πέντε κατά κανόνα υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη. Απευθύνεται σε όσους κατάγονται από Κω ή Χάλκη και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει: • Αίτηση • Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας • Αντίγραφο δημοτολογίου […]