υπεράκτια αιολικά πάρκα
Ελλάδα

Η Ρόδος στις έξι περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η ανατολική Κρήτη, η Ρόδος, το κεντρικό Αιγαίο, η Εύβοια, τα Διαπόντια νησιά και ο Πατραϊκός Κόλπος στο Ιόνιο Πέλαγος είναι οι επιλέξιμες περιοχές για την ανάπτυξη των πρώτων υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 2-2,5 GW περίπου. Αυτές οι έξι περιοχές προκρίθηκαν μέσα από μια δεξαμενή επιλογών από δέκα περιοχές που περιλαμβάνει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών […]