Ετικέτα: Το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί τις υποσχέσεις του