Πολιτική Νότιο Αιγαίο

Το Νότιο Αιγαίο η Περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Το Νότιο Αιγαίο είναι η Περιφέρεια στην οποία η Νέα Δημοκρατία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό της, 48,74%, μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, αποτέλεσμα αναμενόμενο, αφού τα Δωδεκάνησα έδωσαν στην γαλάζια παράταξη το μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα, 49,93, αυξημένο κατά δέκα περίπου ποσοστιαίες μονάδες από το  ποσοστό της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (40,79%).  Μεταξύ των πρώτων εκλογικών περιφερειών για τη Νέα […]