Ετικέτα: τον αντιδήμαρχο των δημοτικών ενοτήτων Αφάντου και Πεταλούδων- Πρόεδρο της ΔΕΡΜ.Α.Ε.