Ετικέτα: Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ)

Να καταδικάσει τα επεισόδια εργαζομένων του Κτηματολογίου Ρόδου σε βάρος υπαλλήλων της Περιφέρειας, ζητά από το ΕΚΡ ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΠΝΑΙ

«Επειδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, ούτε η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΕΚΡ, μας έχει δώσει δείγματα επιλεκτικής ευαισθησίας, ζητούμε…