Πολιτική

Μιχάλης Λουλούς : “Οι παροχές στην Αγροτική Οικονομία της χώρας”

Οι παροχές στο αγροτικό εισόδημα είναι ορατές. Πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα λιπάσματα και στο 6% για τις ζωοτροφές, οι ενισχύσεις που δόθηκαν μέχρι σήμερα ήταν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε εξασφαλίσει κονδύλια από τα αποταμιευτικά κρίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε την δυνατότητα , τα κονδύλια αυτά να […]