Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δήμος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου στις 19 Νοεμβρίου 2021

Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021  και από ώρα 10:00 έως 12:00  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την δια περιφοράς διαδικασία και με την σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σώματος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιελήφθησαν τα ακόλουθα θέματα: Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2021 […]