ενσυναίσθηση
Ελλάδα

Ποια συναισθήματα αναγνωρίζουν ευκολότερα οι Έλληνες και ποια οι Γερμανοί; Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα συναισθήματα στα πρόσωπα διαφορετικών ανθρώπων που απεικονίζονταν σε φωτογραφίες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν άνδρες και γυναίκες από την Ελλάδα και τη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για τη σημασία του πολιτισμικού πλαισίου στην αντίληψη των συναισθηματικών εκφράσεων.   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες ήταν, κατά μέσο όρο, περισσότερο ακριβείς στην αντίληψη της λύπης […]