Δωδεκάνησα Ρόδος

Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών: Λύση στην Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Κάσου – Καρπάθου

«Επαναπροκηρύσσουμε άμεσα τις τρεις κύριες δρομολογιακές γραμμές χωρίς καμιά έκπτωση στην ποιότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης», δήλωσε ο Γιάννης Πλακιωτάκης Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, αποφασίστηκε ομόφωνα η επαναπροκήρυξη των δρομολογιακών γραμμών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προηγούμενη προκήρυξη (πλοία Β΄και Γ΄ Κατηγορίας) ως ακολούθως: […]