Δήμος

Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Ρόδου προς την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ρόδου με την ένθερμη υποστήριξη της κα. Ευδοκίας Αποστολίδη-Πάττα, Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για θέματα Οικολογίας και Ισότητας και Πρωτογενούς Τομέα , για τους μήνες Δεκέμβριο του 2022 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2023. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οχτώ ομιλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους/τις μαθητές/τριες της […]