Περιφέρεια

Γ.Χατζημάρκος: Ολοκληρώνεται ο κόμβος του Νοσοκομείου Καρπάθου, στο οδικό δίκτυο Πηγάδια-Απέρι

Ολοκληρώνεται ο κόμβος του Νοσοκομείου Καρπάθου, στο οδικό δίκτυο Πηγάδια-Απέρι. Γ.Χατζημάρκος  – ” Όταν ανεγέρθηκε το νέο Νοσοκομείο, αποδείχθηκε ότι στην μελέτη του δεν είχε προβλεφθεί ο κόμβος της εισόδου του” “Με την Περιφέρεια μας να έχει χρηματοδοτήσει την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου, θεωρήθηκε από κάποιους “έξυπνη” λύση η επίθεση στην Περιφέρεια για την […]