Ρόδος

Στη Ρόδο η Γενική Συνέλευση της F.E.V.R.(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων) στις 26-28 Απριλίου 2024

Κλείνοντας 20 χρόνια 2004-2024  δράσεων, η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ(EFTHITA-OBSERVATORY ROAD SAFETY RHORES), μέλος της F.E.V.R.(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων) ανέλαβε την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της F.E.V.R.(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων) στη Ρόδο με την συμμετοχή εκπροσώπων της από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία και Πολωνία στις 26-28 Απριλίου 2024. Η συνεργασίας μας με όλους τους Ευρωπαϊκούς-Παγκόσμιους οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα […]