Ετικέτα: Στην επίσημη παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ ο Περιφερειάρχης Ν.Αιγαίου