200 χρονια ελληνική επανάσταση Ιαλυσός
Δήμος

Ο Στεφανής Γεωργίου (Κλεφτοστεφανής) ο Τριαντενός Ήρωας δυο Επαναστάσεων 1821 Ελλάδα ~ 1866 Κρήτη

Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ιαλυσού Στεφανία Στάγκα. Από την ιστορική βιογραφική πραγματεία του Ήρωα Κλεφτοστεφανή και τους αγώνες του για την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821 και την επανάσταση στην Κρήτη το 1866. ΕΝΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ: 《 Δέντρα να μην ανθίσετε, πουλιά μην κελαηδείτε, ίσαμ’ αρθεί ο Κασαλαμπής […]