Στεγνά εργασίες συντήρησης
Δήμος

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες από τα Τμήματα Συντήρησης, Καθημερινότητας και Πρασίνου.

Συγκεκριμένα το τελευταίο δεκαπενθήμερο: Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις της βατότητας των αγροτικών δρόμων στις περιοχές: Φαγιού, Σείρα, Κεραμί, Λαφτήρα, Στεγνά και Αίθωνας. Ολοκληρώθηκαν οι αποψιλώσεις δέντρων,τα κλαδέματα και ο καθαρισμός των παρτεριών και δρόμων από τα αγριόχορτα στην παραλιακή ζώνη των “Στεγνών”, και των κεντρικών δρόμων της Κοινότητας μας. Ελαιοχρωματίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι (Α’ και Β’ Κοιμητήριο και […]