Ετικέτα: Στα μέσα Ιανουαρίου η πληρωμή για μέρος των οφειλόμενων