Δήμος

Στέφανος Δράκος: Σε πλήρη εξέλιξη η Ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης», αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο συμβασιοποιήθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (1.087.886,31€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% κατόπιν της έκπτωσης ποσοστό 36,01% του αναδόχου. Το […]