Ρυθμιστική διάταξη για την καυσοξύλευση από το Δασαρχείο Δωδεκανήσου
Ρόδος

Ρυθμιστική διάταξη για την καυσοξύλευση από το Δασαρχείο Δωδεκανήσου

Ρυθμιστική διάταξη για την καυσοξύλευση από το Δασαρχείο Δωδεκανήσου Η απόφαση ισχύει από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του χρόνου και καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ειδικότερα, αναφέρονταi στην απόφαση τα εξής: «Ρυθμίζουμε την ατελή και άνευ αδείας καυσοξύλευση, με έγκριση του κατά τόπον αρμόδιου Δασοφύλακα, για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα […]