Ρουμάνης Γρηγόρης Νοσοκομείο Ρόδου
Υγεία

Γρ.Ρουμάνης “Ξεκινάει η λειτουργία του ιατρείου Post – Covid στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου”

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η λειτουργία του ιατρείου Post – Covid στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Από τον Φεβρουάριο 2020 η κλινική Covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περιθάλπει ασθενείς με λοίμωξη από τον SARS-CoV2, με πολύ καλά αποτελέσματα. Η νόσος COVID-19 είναι μία νέα νόσος, η οποία τελεί ακόμα υπό μελέτη όσον αφορά τις άμεσες αλλά […]