Ετικέτα: ρομήθεια και δωρεά μιας θερμοκοιτίδας για τη μεταφορά νεογνών