Ετικέτα: πρώτο αυτόνομο ενεργειακά κτήριο του Δήμου Ρόδου είναι της ΡΟΔΑ