Δημαρχείο Νότιας Ρόδου
Δήμος

Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Η Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο Ρόδου τον κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με Αντιδήμαρχο τον κ. Αθηνόδωρο Χ. Κωνσταντίνου, κατ΄ εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 και στα πλαίσια συντήρησης των Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων, αναβαθμίζουν το πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου […]