Περιφέρεια

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τον συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η διαδικασία επιλογής θα γίνει στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο την Πέμπτη στις 25 Απριλίου 2024 Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη πλήρωσης […]