Ετικέτα: πρόεδρο του Παρροδιακού Συλλόγου Αμερικής «Απόλλων»