Ετικέτα: πρόεδρο της Κοινότητας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φανών