Ετικέτα: πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μιχάλης Σοκορέλος