Ετικέτα: Πρόεδρος  της «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» Δημήτρης Τσίκκης