Εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Μιχάλης Σοκορέλος
Δήμος

Εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Μιχάλης Σοκορέλος

Εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Πρόεδρος εκλέχθηκε εκ νέου ο Μιχάλης Σοκορέλος Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ​Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  στοv Δήμο Ρόδου Μετά το πέρας των διαδικασιών, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μιχάλης Σοκορέλος  αναδείχθηκε  ξανά Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σύμβουλος […]