Περιφέρεια

4.000.000 ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της νέας χρηματοδοτικής περιόδου διαθέτει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την κατασκευή, βελτίωση, αναβάθμιση ή συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση στους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» Πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/ βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση  κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων»,  απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων […]

Περιφέρεια

Ένταξη του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο νέο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 231.400,00 €. Η ένταξη της Πράξης, διασφαλίζει την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής δομής, από […]

Περιφέρεια

Ένταξη του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κω στο νέο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Προβλέπεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου για διάστημα τεσσάρων ετών  και αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 80 μέλη οικογενειών αστέγων Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κω, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».   Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε […]

Περιφέρεια

Την δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προσφέρει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση προς τα δύο Επιμελητήρια, ύψους 1,00 εκατ. € απευθύνει ο Περιφερειάρχης, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027 Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις», απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος προς τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ως δυνητικούς δικαιούχους,  για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και […]