«Πρωταθλητής» το Νότιο Αιγαίο στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών
Νότιο Αιγαίο Τουρισμός

«Πρωταθλητής» το Νότιο Αιγαίο στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών! Τα τουριστικά μεγέθη και η δυναμική των 13 Περιφερειών

-Το ΙΝΣΕΤΕ δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις με τα χαρακτηριστικά του τουρισμού ανά Περιφέρεια, ένα εργαλείο που μπορεί να στηρίξει ειδικές περιφερειακές στρατηγικές στον τουρισμό. Τα τουριστικά μεγέθη και τη διαφορετική ταυτότητα των προορισμών ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τα επιμέρους χαρακτηριστικά για τις 13 […]