Ετικέτα: προϋπολογισμού 4.450.000 Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».