Δήμος

Προσλήψεις για την πυροπροστασία στον δήμο Ρόδου Όλα τα ονόματα

  Προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας, από 17/06/2024 ως και 31/10/2024, το παρακάτω αναφερόμενο προσωπικό, ως εξής: Αναλυτικά τα ονόματα όπως αναρτήθηκαν στο Διαύγεια: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   1 ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ […]