Παλιά Πόλη Ρόδου
Ρόδος

Προσκόμιση δικαιολογητικών για άδεια εισόδου-εξόδου ιδιοκτητών καταλυμάτων μεσαιωνικής πόλης Ρόδου

Προσκόμιση δικαιολογητικών για χορήγηση αδείας εισόδου/εξόδου ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου Λαμβάνοντας υπόψιν:1. Την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου – με την υπ’ αρ. 893/2019 απόφαση – της «Αναβάθμισης συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη», 2. Την με αρ. απόφαση: 046/2020, αρ. πρωτ.: 05/28.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΕ42Ω1Ρ-234), που αφορά στη […]