Μια άλλη άποψη για το Προξενείο της Ελλάδος του Νίκου Κουμνάκη
Περιφέρεια

Μια άλλη άποψη για το Προξενείο της Ελλάδος του Νίκου Κουμνάκη

Θεωρούσα ήσσονος σημασίας την διαμάχη για τη σημερινή χρήση του προξενείου της Ελλάδος στα χρόνια της Ιταλικής κατοχής, και έτσι αχρείαστη η όποια δημόσια παρέμβαση μου. Έλα σου όμως που μια πρόσφατη δημοσίευση ξεχείλισε το ποτήρι αντοχής του θράσους κάποιων και μου ξύπνησε μνήμες αρκετά πρόσφατες. Και επειδή αν αφήσεις ασχολίαστες τις όποιες πολιτικές κορώνες […]