Περιφέρεια

Προγραμματική σύμβαση για τη διεξαγωγή δράσεων κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπεγράφη ανάμεσα στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου την ΠΕΔ και το Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς .

  Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της περιφέρειας, της ΠΕΔ και του ΚΕΚ Γεννηματάς Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσα σε διάστημα δύο ετών. Το έργο περιλαμβάνει την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων […]