Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025
Περιφέρεια

Δημόσια διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025

Θα διαρκέσει έως τις 7 /5/2021 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr, το Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-2025. Το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης έργων και δράσεων για τις Περιφέρειες, που δρα συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα […]