Λέμε και καμιά ανοησία για να περάσει η ώρα και την σβήνουμε μετά!
Περιφέρεια

Λέμε και καμιά ανοησία για να περάσει η ώρα και την σβήνουμε μετά!

Συμμετέχεις στα κοινά και υποτίθεται ότι γνωρίζεις τα θέματα για τα οποία τοποθετείσαι δημόσια. Αυτό τουλάχιστον είναι ο κανόνας που η κοινωνία πιστεύει ότι ισχύει. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις όμως. Την περίπτωση της “χορωδίας” των ατόμων που ζουν για να κατηγορήσουν και να διαβάλλουν, σε μόνιμη βάση, την έχουμε επισημάνει. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νικόλαος […]