Ετικέτα: Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Φορέα ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Ομόφωνα ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου «Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία OTA», ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε της…