Δήμος

Παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου σε σχολεία της Ρόδου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο της διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί, γνωστοποιεί ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψίλωσης στα παρτέρια των σχολικών αυλών όλων των σχολείων της πόλεως Ρόδου. Πραγματοποίησε, επίσης, κλαδέματα σε δέντρα και θάμνους που βρίσκονται στις […]