ΕΥΘΥΤΑ 30ΧΙΛ
Εκδηλώσεις

Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ 17 έως 23 Μαΐου 2021

– Το μήνυμα της 6ης  Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας     – 30χλμ/ω στους αστικούς δρόμους. Δρόμοι για ζωή. Δρόμοι  για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη     – H συμμετοχή της ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας στις δράσεις του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια   έχει γίνει πλέον θεσμός της.     – 6η  Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών (UNGRSW).   […]