Δήμος

Ο Σταύρος Τσούβαλης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολεοδομικών Εφαρμογών

Απόφαση  ΑΡ.1610 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολεοδομικών Εφαρμογών και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» Αναλυτικά: “Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σταύρο ΤΣΟΥΒΑΛΗ του Θεμιστοκλή ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του […]