Ετικέτα: Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου στην Καλυμνο