Ετικέτα: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Γεώργιος Τριάντος