Ετικέτα: ο περιφερειάρχης  Νοτίου Αιγαίου Γ.Χατζημάρκος