Δωδεκάνησα

Ο Δήμος Χάλκης ο τιμώμενος Δήμος για το 2024 στην συνάντηση για το περιβάλλον στην Αθήνα

Ο Δήμος Χάλκης ενημερώνει οτι είναι ο τιμώμενος Δήμος για το 2024 στην μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον στην Αθήνα. Η Attica Green Expo καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων που αφορούν το περιβάλλον και την πράσινη οικονομία. • Δημόσιοι Φορείς • Έξυπνες πολεις • Βιώσιμη κινητικότητα & Πράσινες μεταφορές • Πράσινη Ενέργεια […]