Ο Γιάννης Καμπούρης πρόεδρος στην ΔΕΥΑ Ρόδου με απόφαση δημάρχου
Δήμος

Ο Γιάννης Καμπούρης πρόεδρος στην ΔΕΥΑ Ρόδου με απόφαση δημάρχου

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης εξέδωσε πριν λίγη ώρα την ακόλουθη απόφαση: Θέμα: Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης <& Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) ΑΠΟΦΑΣΗ A Ρ. 180 Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1.    Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως <& Αποχετεύσεως”, όπως ισχύουν. 2.    Τη με εφαρμογή των […]